Melkgeitenhouderij Zuylestein van Familie de Lange

Ons bedrijf ligt op een schitterende plek, middenin Landgoed Zuylestein tussen Amerongen en Leersum, vandaar ook onze naam ‘Melkgeitenhouderij Zuylestein’.  Vanaf de jaren ’60 is onze familie al actief op deze locatie, voorheen met melkkoeien. Het bedrijf wordt gerund door 3 personen. Saskia, Levi en Lisette de Lange.

Productie van biologische geitenmelk en geitenvlees

Enige tijd geleden zijn plannen gemaakt voor de doorstart van het boerenbedrijf op deze mooie locatie, wat geresulteerd heeft in een mooie samenwerking (maatschap) en doorstart met geiten in 2016. Wij zijn een biologische geitenhouderij met 400 melkgeiten en 50-100 opfokdieren voor de productie van biologische geitenmelk en het opfokken van bokjes voor het vlees. Wij hebben 30 ha grond in gebruik waarmee wij qua ruwvoer zelfvoorzienend zijn. De mest, geproduceerd door onze geiten, wordt weer gebruikt om het gras te laten groeien en zo is het cirkeltje rond.

Geitenmelk en geitenvlees, biologische kwaliteitsproducten 

De komende jaren ontwikkelen wij ons tot een volwaardig familiebedrijf met 800 melkgeiten en 150 opfokdieren. Ons doel is hierin een gezonde leefomgeving voor mens en dier te creëren en het leveren van een hoog kwaliteitsproduct, zowel melk als vlees.

Gastvrij

Wij vinden het erg belangrijk om transparant te zijn, communicatie met de burgers is hierin een groot onderdeel. Dit doen wij middels onze facebookpagina en onze website en wij proberen hierin toegankelijk te zijn naar onze ‘buurt’. Daarnaast zijn wij aangesloten bij het initiatief Krommerijn Boert en Teelt Bewust. Dit is een initiatief van verschillende boeren in de Krommerijnstreek. Binnen Kromme Rijn Boert en Teelt Bewust zoeken boeren en fruittelers uit de Kromme Rijnstreek actief het contact met de burger op. Boeren en fruittelers hebben ruimte nodig om te kunnen ondernemen. Voor die ruimte is het van belang dat boeren gezien en gewaardeerd worden door burgers. Contact met de burgers leidt tot wederzijds begrip en waardering. Hierbij gaat het enerzijds om waardering van burgers voor de agrarische sector. Anderzijds gaat het om begrip en kennis bij ondernemers van beelden die burgers hebben en van wat zij belangrijk vinden.