De geitenhouderij van familie van Tilburg

De biologische geitenhouderij van  Jan en Aafke van Tilburg en hun kinderen Rosa, David en Johanna is in 1996 gestart. De boerderij is gevestigd in Oude Tonge op Goeree-Overflakkee.

"Nu is het een gemengd bedrijf van rond de 55 hectare op lichte zeeklei. We hebben 700 melkgeiten en ongeveer 250 stuks jongvee. We hebben ook akkerbouwgewassen die mee rouleren in de vruchtwisseling zoals plantuien, consumptie- en pootaardappelen, spruiten, bieten, rode en witte kool. Verder hebben we veel gras-klaverweiden voor de geiten om op te grazen, voor de voederwinning en voor dagelijks vers gras voeren op stal."

Elke dag de wei in

"Onze melkgeiten hebben dagelijks weidegang van april tot oktober. We geven ze iedere dag een verse strook gras erbij en iedere twee weken krijgen ze een nieuwe wei. Wij zijn erg intensief bezig met de beweiding. Naast de melkgeiten hebben we een groep jonge geiten die we op afstand dag en nacht in een wei hebben. Deze voeren we dagelijks bij met hooi brok en maiskorrels. Deze groep krijgt ook geregeld een nieuw stuk gras erbij. Dan hebben we nog de jongste dieren die we in onze nieuwe stal huisvesten, waaronder ook een groep bokjes. Deze dieren krijgen weidegang naast de stal en op het vegetatiedak van deze nieuwe stal. Deze zomer zullen de eerste geiten letterlijk het dak op gaan om daar te grazen. We zijn erg benieuwd hoe dat zal bevallen."

 

Nederlanders aan de geitenvlees 

"Wij doen graag mee met Bio Goat Meat, de coöperatie voor biologisch geitenvlees. Zelf eten we al jaren geregeld geit. Onze drie kinderen eten het ook graag, het is heerlijk mals. Met kerst smult de hele familie mee dus wij zijn er al langer van overtuigd dat heel Nederland dit zou moeten ontdekken. Onze bokjes krijgen net als de jonge geitjes eerst twee keer zo veel biest als ze willen. Biest is de eerste melk van de moedergeiten,  hier zitten veel antistoffen in voor een goede weerstand. Daarna leren ze aan de speenautomaat te drinken. Ook hier kunnen ze zo veel drinken als ze willen, en wanneer ze willen. We beginnen al gauw geplet graan en brokjes aan te bieden en geven ze hooi en stro om lekker op te knabbelen. Als de lammeren twaalf kilo zijn gaan ze over op een rantsoen zonder melk. Ik blijf dan nog een poos warm water aanbieden zodat de overgang niet zo groot is."