Visie

Wij, biologische geitenhouders van Bio Goat Meat, zien bokjes als een volwaardig onderdeel van de zuivelkringloop. Om melk te produceren moeten er lammetjes geboren worden en de helft van die lammetjes zijn bokjes. Deze bokjes krijgen een heerlijk leven op een biologische boerderij. 

In een wereld waar natuurlijke hulpbronnen schaarser worden en de milieudruk groter willen wij verspilling tegengaan. Onze bokjes groeien op een biologische en natuurlijk manier op.  Wij zorgen voor een duurzame, korte en transparante keten met regionale slacht en verwerking en consumptie in de regio.